REVOLUCE SOUČASNÉHO STAVU VLÁDY

22. května 2016 v 1:01 | James Macik

PROGRAM NOVÉ VLÁDY.

Policejní Unie si stěžovala, že na podzim se nemohou přiřadit k Nové Vládě a dopomoci ji k moci, protože jim nikdo nepředložil praktické úkoly takové vlády. Domníváme se, že pozorný čtenář se může dočíst o úkolech nové vlády na stránkách Pozitivního světa, Dělnických Listů, Vyměňte Politiky webu Pravého Bloku, blogu pana Okamury i pana Macka, ANO 2011 a nespočet jiných stran, straniček a hnutí. Všechny tyto strany vypovídají o tom, co stará vláda dělá špatně po celých dvacet let a ergo kladívko, jak by se to mělo dělat lepší. Ovšem chybí tomu jakási ucelenost a tak si dovoluji vypracovat koncept a sjednotit snahy všech těhle stran v možný program Nové Vlády. Jestliže některé strany nejmenuji přímo, je to proto, že všechny strany ani neznám, ale všichni mají místo se uplatnit, jestli budou souhlasit s tímto základním programem. Zde jsou osnovy, co by Nová Vláda měla dělat k ozdravění společnosti. Bude záležet na policii, Uniích a naprosto všeho lidu, aby dohlížel na plnění těchto základních kamenů Nové Vlády a díval se jim velmi dobře na prsty.
Za současného stavu Nová Vláda by měla především úplně otočit směr, kterým se nynější vláda ubírá a nejprve zabezpečit lid a dát celému národu aspoň minimální jistoty a víru, že je vláda neutopí v maelestromu tohoto světa. Snížit platy vladařů na přijatelnou míru, spolu s obyčejnými manažery, mafiány, včetně tzv. umělců, sportovců a všech, kteří vlastně žijí mimo tento svět a nad možnosti tohoto malého státu. Ubrat pořádně zlodějům, vychytralým manažerům a podobně jako v několika jiných zemí. za tu žabařinu, co provádějí. Jedno z nich je příklad Nizozemska. Utahovat opasky pouze všem raubířům a nejlépe je všechny pověsit. Ubrat razantně profity ČEZu, novému Hušáku, bankám, Bakalovi i mnoha podobným politikům, jak o tom mluví Ringo Čech a věnovat tyto peníze nejprve národu, tak jak to navrhovali Republikáni ve volební kampani. Oni totiž vladaři "dostáli svému slibu," že dohoníme Rakousko i Německo, což se jim vskutku podařilo. Ovšem pouze tu první část - máme světové ceny. Ted ovšem musíme tyto státy dohonit v platech a přidat mnohým do začátku aspoň 75 procent, když už ne 200 procent. Že na to nemáme? Ale máme. Máme, jen vědět, kde jsou rezervy uschované a prošustrované. Švýcarské banky by mohli vypovídat. Také skromnost pořádně neskromných by udělala divy pomoci svému národu.

Policisté by měli od nové vlády dostat i 100 procent. S malou podmínkou, že nastolí bezpečnost po celém státě a začnou tvrdě stíhat tuneláře, korupčníky, zloděje a nepoctivce. Vyčistí zem od hmyzu, který narušují bezpečnost slušných občanů. Zahraniční hosté budou mít jednu jedinou příležitost chovat se podle našich zákonů - a dost. Pošupajdí odkud přišli a deset let je v našem státě nechceme vidět. Toto přeci má policie v jejich služebním řádu a Nová Vláda pouze chce, aby konečně byly vidět výsledky. Všichni nepoctivci se musí bát bolestné spravedlnosti, když už jsme ztratili víru ve spravedlnost Boží. Jinak už to zatím nejde.

Zaměřit se nejprve na zlepšení života všech produktivních osob z místních zdrojů. Zaměřit se na soběstačnost hlavních potřeb národa.(Přitom nemusíme vyrábět úplně všechno). Zajistit vzdělání aspoň na takové úrovni, jak to prováděl soudruh Hitler nebo za první Republiky, či dokonce komunisté. Přitom Komunismus z osmdesátých let musí být ta spodní hranice životní ůrovně, při zaopatřování našeho národa. Zavést sociální zabezpečení aspoň na té minimální úrovni jako ve státě komunardů, které škrblilo na svém lidu. Prosazovat a pomáhat členům národa, aby využívali větší volno k větší soběstačnosti, tak jak o tom píše kovaný Čech, pan Okamura.


PROGRAM NOVÉ VLÁDY
OBECNÉ BLAHO, PŘED CHAMTIVOSTÍ.

Základní princip naší politiky státu ve zkratce je: Bohémská země je domov Bohémů. To je ohromný princip pro naši celou vnitřní i zahraniční politiku, a zahrnuje Bohémské politické svobody, celé potřeby naší politiky, a podmínek členství státu.

Povinnost národního hospodářství je poskytovat základní životní potřeby - a ne zabezpečit nejvyšší možné zisky pro kapitál. Tento princip hospodářské politiky objímá základní postoj ROVNÁ CESTA k soukromému majetku, a k rozličným formám obchodu, z malých až k ohromným svěřenství - a také velkých mravních otázek, které musí vést živná síla v obchodu, jestli ' národní ekonomie ' nechce být pouhé vykořisťování národa a všech bytosti. Provozovat hospodářskou politiku pouze za účelem zisku!

Lepší vedoucí, připravení vládnout mají různé přístupy na věc, ale v tom zásadním se shodují:

Prosadit naprostý pořádek, shora dolů - a naopak.
zavést přísnou odpovědnost, odpovědných osob a zprávy.
vláda přestat žít na dluh, přestat utahovat opasky lidu a zotročovat je.
zamezit frivolní exekuce, naopak zavést exekuce nepolepšitelných tunelářů.
Zaručit bezpodmínečnou zákonnost, zajistit jistoub ezpečnost na našemúzemí,
Zabezpečit konečnou výstupní cenu všeho zboží, místo všelikého "oblbování" národa.
Změnit soudy, právní osoby, administrativní a státní úředníky na opravdové služebníky
Pomáhat rozvoji hospodářství, přehodnotit daňový systémtak, aby neničil střední třídu.
Zrušit přiblbléavydřidušské"záchranné"balíčky, namířenénavykořisťovánívšech slušných lidí.
To všechno - a víc, opoziční strany mají v programu.

V prvé řadě Nové vedení musí zaručit národu, že se neuchází o vládní službu jenom, aby se mohli "napakovat", jako ti předchozí syslové. Jejich osoby a platy se musí snést z výšin a musí žít více s lidem. Prvé tři roky Nové Vlády na hranici austerity. Teprve až budou znatatelné výsledky vedení státu - To je zlepšení situace všech pracujících, mohou uvažovat o malém zvýšení platů. Ovšem 1/3 jin bude vyplácená se zpožděním jako zástava, že nepodlehnou korupci atd. Znovuzavedení sociálních minimálních sítí, které zachytí členy národa na nezbytném minimu. Zajistí výživu z vlastních zdrojů - i třeba bez ohledu směrnic Evropské Unie a zajistí minimální bydlení všem členům národa s menším ohledem na zisky miliardářů.

Náš princip o financích je následující: Finance budou existovat ve prospěch Státu; to je všeho lidu. Finanční magnáti nebudou tvořit Stát uvnitř Státu. Tento princip zahrnuje ohromující změnu. Týká se praktických opatření, která budou muset být přijatá k tomu, aby rozbila Poddanství úroků, - znárodnění financí, kontroly nad systémem kreditu a bankovnictví.

1 Stát musí mít kontrolu bankovnictví. Nadvláda bankéřů nad státem a občany musí být opět podřízená státu. Vydírání občanů bankéři musí přinejmenším být citlivější. Era kdy bankéři mají absolutně největší příjmy než kdykoliv předtím po celých třicet let, musí být podstatně zpomalená - ne-li úplně ukončená.

2. Nová Vláda požaduje konec špatného řízení národním bohatstvím, které přítomní vůdci provozují. Krátkozraká politika prodeje surovin a vývoz práce do zahraničí musí skončit. Čím dříve, tím lépe. Musíme být schopni vyvinout a postarat se především o naše vnitřní potřeby. Je nutné abychom zastavili nesmyslné zadlužování, abychom zastavili nezaměstnanost a aby se stát mohl rozvíjet dynamičtěji. Aktivity individuální mohou se střetávat s nároky celku, ale musí postupovat v rámci společenství a sloužit celku.
Nová Vláda musí zákonem stanovit, co by mělo být samozřejmostí každé vlády. Nikdy nebude souhlasit s nevyrovnaným rozpočtem a pouze národní referendum může udělat výjimku. To je minimální slib svým dětem.

3. Požadujeme novou reformu starobního zabezpečení důchodců, majících od státu záruku na slušný příjem, z kterého mohou žít a musí obsahovat roční inflační recenze. Jestliže stát nemá finanční prostředky k zlepšení životní úrovně pensistů, musí využít nezaměstnanou pracovní sílu a domácí produkce základních potravin. Domácí bytové produkce a jejich údržbu. To i za cenu dvojí měny nebo znovuzavedení lístků
Žádný Bohemian nebude žít pod hranicí chudoby, jedině jestliže nepracoval, či živelné pohromy preventují této službě. U slušných a pracovitých členů národa musí zmizet strach z budoucnosti a bídy ve stáří.

4. Požadujeme vytvoření a prosazování zdravé střední třídy, okamžitá komunalizace velkoobchodních podniků, a jejich pronájmu v cenově přístupném poměru drobným živnostníkům. Některé koncerny jako ČEZ, doly, lesy by měli patřit státu jako služba národu. Preference bude všem malým česko-slovenským dodavatelům státu, okresním úřadům a dalším místům.

5. Propagujeme znárodnění všech mega obchodů, které byly až dosud utvořené do společností konglomerátu (svěřenectví neboli trusty). Propagujeme, aby stát daleko vice se zasadil o to, aby nové zdroje energie byli využívané a aby byly dostupné široké veřejnosti pro denní potřeby. Také zbytky energie, které národ ještě vlastní, byly využité mnohem efektivněji než dosud.

6. Propagujeme, že zisky z obchodování velkoobchodu, jak obnovitelné a neobnovitelné suroviny bude všemi sdíleno s obyvatelstvem. Celá populace by měla sdílet bohatství této země mnohem víc - než jen vrchnosti jejich představitelů, manažerů a politiků. Zvláště když oni neukazují národu žádné rozumné vedení. Je velmi snadné, hrát si na moudré státníky, když se oni topí v v penězích, které vyberou z daní. Nakonec jestli jejich daňový základ je právě jimi rozkradený a jsou ve schodku, hrají si na nevinné a žádají lid, kterého oni zotročili velkými úroky a daněmi, o pomoc a pochopení. Národa, který byl tvrdě potlačovaný jejich požadavkem lichvy. Národ, který oni z velké části pokládají za méněcennou třídu. Příkladně církve nerozkradl národ, ale určité osoby a strany. Ti jsou odpovědní za restituce a vůbec ne národ.

7. Současná politika vlády neprospívá celému národu - jen lupičům, šarlatánům, vykukům a konglomerátům, kteří by se rádi nazývali "obchodníci". Vláda by měla souhlasit s dobrou tradici Bohemie a dnešní šmelináři musí přijmout odpovědnost. Je třeba znovu oživit staré přísloví. Žit a nechat žit.

8. Je nedůstojná praxe, kdy obchodník inzeruje jednu cenu, ale zákazník musí zaplatit cenu - zpravidla daleko vyšší. Propagujeme zákon, který sjednotí ceny a ty budou výrazně napsané. Výstupní, konečné ceny jsou rozhodující a musí být uváděné na prvním místě a vírazně. Původní dobrá idea kapitalismu, kdy GST, PST, atd. byla zavedená dočasně, po dobu první světové války, je teď nedůstojné lhaní. Zjevně však zůstane na dlouhé věky, neboť mocipáni si ještě nevšimli, že první světová válka skončila před devadesáti lety. Je třeba udělat s toho závěr a ceny uvádět pravdivě výstupní. Zamlžování, tzv. "průhledné ceny intrikářů," je nedůstojné a škodlivé zamlžování.Jestliže obchodník chce, uvede menšími litery a slabým tiskem, kolik platí státu akolik jsou daně z produktu, kolik zaplatí za suroviny, kolik za sekretářky, kolik za kávu pro úředníky, kolik za dopravu, kolik za úplatky, podmazávání. Budiž mu to umožněno, ale způsob jakým se to dělá dodnes je neúnosný a přispívá pouze zamlžování cen. Požadujeme zrušení DPH a jakéhokoliv souběžné paralelní zdaňování namířeného právě na neprůhlednost a vytváření státem umělou zaměstnanost ůředních osob.

9. Propagujeme, aby pracovní hodiny byli v souladu s potřebami společnosti - bez velkého krácení platů. V současné době, v bující nezaměstnanosti pracovní doba až o jeden den kratší, nebo šest hodin denně. Ovšem všichni zaměstnanci si musí být vědomí, že pracovní doba není od přírody daná, ale musí odpovídat zájmu všech. Tato privilegium by měla být rozložená mezi všechny vrstvy a neměla by být pouze výsadou bohatých.

10. Platy politiků a státních pracovníků by měly odpovídat možnostem státu. Jejich platy by měli být drženy částečně v eskrow, aby zajistili, že plní volební sliby. Je neudržitelné, aby si sami určovali přidávání. Musí být v zájmu politiků zvýšit průměrný plat každého člena státu. Nakonec zájem zvýšit úroveň národa, je v souladu s jejich pracovní náplní. Každý politik si musí být vědom, že nejen má bohaté výsady, ale také odpovědnost sloužit národu. Jejich chování by mělo tomu odpovídat. Požadujeme proto, aby plat politiků byl přijatelnější a nepřevyšoval určitou hranici (příkladně: jejich platy čtyřikrát průměrného, aby bylo i jejich snahou zvýšit průměrný plat). S toho důvodu by platy státních zaměstnanců měly bít vyjmuty ze statistik průměrných platů a samostatně kalkulované, aby byla přímá kontrola, co stojí poplatníky státní aparát.
Stát musí poskytovat pravdivé, ne-manipulovatelné statistiky.

11. Stát se musí zasadit o zrušení otroctví úroku. Určité rozumné úroky jsou OK, ale biliardové nezasloužené příjmy novodobých otrokářů musí skončit. Stát se musí zasadit o zmírnění deflace peněz. Je nepřípustné, aby během krátké doby byly zničeny celoživotní úspory pensistů a středních vrstev. Reálná hodnota peněz se musí zvyšovat, ne snižovat, jak je dnes generace zvykem. Pouze lichváři, příživníci a parasiti na těle národa profitují z této dlouhotrvající situace.

12. V době komputerů a instant komunikací je početní stav státního aparátu neudržitelný. Plebiscit by měl rozhodnout, zda umělá zaměstnanost bude dotovaná státem tím, že bude udržovat neuvěřitelné množství "bydelníků". Stát by měl zaměstnávat pouze nezbytné minimum a přebytečné pracovníky zaměstnat užitečněji anebo je dotovat odděleně. Jestliže se jen trošku státní aparát uskromní, může aparát provést revizi daně z příjmů a zavedení rozumné daně, která bude podstatně nižší než je doposud zvykem. Plebiscit by měl rozhodnout jaké rozumné daně uvalit na své národní členy.

13. Požadujeme kompletní revizi daňového systému. V době kdy robotizace automatizace a komputerizace vyřazuje víc a víc pracujících z výdělečného systému musí být nahrazena jiným daňovým systémem. Není možné aby na jedné straně byli lidé bez práce a daňová základna se neuvěřitelně snižovala a na druhé straně majitelé automatů hromadili větší a větší zisky. Profit státu jako celku musí být rovnoměrněji rozložen.

14. V souvislosti s hromadnou pojistkou státu. Universální, zjednodušené, neprofitové pojištění. Nikdo nebude vydělávat z neštěstí druhých.

15. Názor pana doktora Hnízdila na ignorování nereformovatelné vlády by došel naplnění tím, že lidé by mohli vytvořit křesťanské komuny. Pracovat sami pro sebe a přestat platit jako křesťanská komuna daně a tyto daně používat na zvelebení své komuny, tak jak to dělají na západě církevní komuny. Pracovat a vyrábět produkty, které oni potřebují a distribuovat je mezi sebou výměnným obchodem. Zcela po vzoru Huteritů, Včelích Úlů, Hejrupáků, nebo Babbistů. Ať si dluhy splácí, kdo je nasekal.

16. Je přinejmenším nemorální, aby se zneužívaly danové ráje. Jakýkoliv Čech vydoloval jmění v tomto státě a sychroval se tak, že utratí peníze v cizině, kde hodlá žít, anebo kupovat ostrovy či nemovitosti, aby lid se s nimi nemohl vyrovnat. Musí vědět, že dnes dlouhá ruka Interpolu a páté oddělení si je všude najde.

Z hlediska našeho Programu, každý z těchto úkolů má mohutný význam.
Zahrnuje veškeré daňové zákonodárství, s konečným
- a zdánlivě nemožným cílem.
Stát bez osobních daní.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama